Hem

Bike3

Bike3 startades 2008 i en lokal i Täby med försäljning av cykelvagnar. Idag bygger vi och säljer 3-hjuliga transportcyklar för barntransport, handikapptransport, varutransport hundtransport mm.

Vår affärsidé är att sälja kvalitets cyklar som vi själva bygger i Sverige för cykling och till hela familjens behov. Mest för familjer som vill leva miljövänligt.

Med våra cyklar kan man faktisk klara sig ganska lång.

Dyra bensin tider?

Ställ bilen hemma, spara både miljön och pengar. Frakta barnen till och från dagis eller handla mat, cykla till skolan, ha pikning, skogen, rasta hunden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilen sex gånger dyrare än cykeln

 

Om du tar bilen istället för cykeln blir det sex gånger dyrare för dig och samhället. Det har Stefan Gössling på Institutionen för Service Management

och Tjänstevetenskap vid Lunds universitet kommit fram till i en studie av en analys av cykelstaden Köpenhamn.

I en jämförande studie har Stefan tillsammans med Andy S. Choi från University of Queensland undersökt en kostnad-nytta-analys som Köpenhamns Kommun

använder för att bedöma om det ska investeras i byggande av ny cykelinfrastruktur. I sin analys jämför Köpenhamns kommun hur mycket bilen kostar samhället

och vilka fördelar den har jämfört med cykeln i termer av bland annat luftföroreningar, klimatförändringar, resväg, buller, vägslitage, hälsa och trängsel

i kommunen.

Studien visar att bilen har en mer negativ påverkan på samhällsekonomin jämfört med cykeln. Bilens påverkan per kilometer beräknas ligga på 0,50 Euro

och cykelns påverkan 0,08 Euro – mer än 6 gånger mindre. Då räknas både individens såväl som samhällets kostnader. Studien visar även att om man endast

tittar på samhällets kostnader/nytta så kostar en kilometer med bil 0,15 Euro, medan samhället tjänar 0,16 Euro på varje kilometer som cyklas.

”Kostnad-nytta-analysen i Köpenhamn visar att investeringar i cykelinfrastruktur och cykelvänlig politik är ekonomiskt hållbart och ger hög avkastning”,

skriver Stefan Gössling. Det skriver Cykelfrämjandet under på!

Kolla in studiens abstract på Science Direct: ”Transport transitions in Copenhagen: Comparing the cost of cars and bicycles” i den ansedda internationella

tidskriften Ecological Economics Hela studien kräver inlogg/abonnemang.

 

Källa: Lunds Universitet

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Låt bilen stå - ta cykeln. Cykla för hälsans skull. Förutom miljöaspekten så finns det en viktig hälsoaspekt att ta hänsyn till.

Undersökningar visar att den som cyklar kan förbättra sin kondition med upp till 20 procent genom att cykla fem km per dag.

Andra positiva effekter är att risken för övervikt hjärt- och kärlsjukdomar, benskörhet och diabetes minskar.

Cyklande motverkar hög blod- tryck. På köpet får du frisk luft och ökad benstyrka.

 

Åkersberga Kanalen nr 43

 

Bike3

Transportcyklar, El-cyklar

Barntransport

Cykelvagnar

Detaljer

Detaljer

Handikapptransprt

Varutransprt

Lådcyklar

Detaljer

Handikappcyklar

Detaljer